top of page

Sökuppdrag

Vi är riktigt bra på att hitta lokaler åt företag och har två olika upplägg för denna tjänst.

SPOTUPPDRAG

Denna tjänst är kostnadsfri för dig som letar då vi tar vårt arvode från fastighetsägaren. 

Vi tar in era kriterier gällande ny lokal och dess egenskaper, aktuella områden, månadsbudget och önskat tillträde.

Därefter letar vi bland det som finns på marknaden samt kontaktar fastighetsägare kring kommande lokaler och tar fram alternativ på passande lokaler till er.

Vi medföljer även på visning om så önskas.

TENANT REPRESENTATION

I denna tjänst/upplägg arbetar vi direkt för er som lokalsökande företag.

Vi tar in era kriterier liksom vid Spotuppdrag och gör sökningar på liknande vis.

Den stora skillnaden är att vi jobbar för er vilket innebär att vi finns med hela vägen och förhandlar i samtliga led vilket innefattar:

  • hyresförhandling

  • förhandling gällande lokalens skick vid inflytt

  • förhandling av eventuella hyresrabatter

  • granskning av hyresavtal

  • intag av offerter av byggare samt enklare projektledning

  • vi är med på samtliga visningar och möten

bottom of page