top of page

Lokaluthyrning

Vid uthyrningsuppdrag går vi igenom de aktuella lokalerna med er och ser över dess beskaffenhet, identifierar styrkor och svagheter samt presenterar en förväntad hyresnivå.

 

Vi annonserar digitalt på relevanta forum och sociala medier samt går ut till vår egna kunddatabas med ca 7000 unika lokalspekulanter genom utskick eller matchning 

 

I tjänsten ingår självfallet, fotografering, bearbetning av ritningar, annonsering, visning av lokal, förhandling och framtagande av hyresavtal.

bottom of page