top of page

Värdering

Denna tjänst är för dig som går i försäljningstankar.

Vi utför en ren försäljningsvärdering i syfte att ge dig ett värde som vi genom vårt upparbetade nätverk vågar lägga in i ett uppdragsavtal.

Skulle vi inte finna en köpare så behöver du varken sälja eller betala oss något arvode.

En stategi vi vågar ha då vi vet att vi inte bara är bäst på att hitta köpare, vi hittar även de bästa köparna!

De bästa köparna är de som kan fastigheter och hur processen går till, att affären går så sömlöst och smidigt som möjligt är viktigt, likaså att finansieringen håller.

Vi arbetar endast med transaktioner som utförs som aktieöverlåtelser.

bottom of page