top of page

Överlåtelser

Behöver du hjälp med att komma ur ett hyresavtal?

Vi arbetar med överlåtelser dagligen och oavsett om det är en direkt överlåtelse av hyresavtal eller hyresavtal inkl inkråm så är processen något vi är experter på.

Hör av er så berättar vi mer om hur det går till!

bottom of page